Skip to content

Мисия, цели, екип

Фондация Ядлива Роза

има за мисия за проучва и популяризира употребата на българската маслодайна роза като ядливо цвете.

Фондацията си поставя следните цели:

– Проучване, анализиране и разпространяване до широката публика на ядливите качества на българската маслодайна роза дамасцена;

– Изследване и доказване на свойствата на българската маслодайна роза като функционална съставка в храните;

– Проучване и доказване на ползотворното влияние на българската маслодайна роза върху човешкия организъм при консумация на розата под различни форми;

– Изследване на влиянието на розата върху емоциите и настроението;

– Проучване, разработване и споделяне на възможните приложения на българската маслодайна роза под различна форма и в различни хранителни продукти, и свързаните с това функционални ползи за здравето.

Средства за постигане на целите

Фондацията ще постига целите си както чрез самостоятелната си дейност, така и чрез взаимодействие с други неправителствени организации със сходен предмет на дейност или сходни цели, както и с институции, организации, физически и юридически лица в страната и в чужбина.

За постигане на целите си, Фондацията ще осъществява следните дейности:

– Проучване, систематизиране и резюмиране на съществуващи проучвания и възлагане на нови представителни проучвания на трети страни за свойствата на българската роза като функционална храна.

– Развойна дейност – проучване и разработване на приложения на българската маслодайна роза под различна форма и в различни хранителни продукти

– Разработване, възлагане за разработване на балансирани ежедневни диети, тематични рецепти и готварски идеи.

– Образователна дейност – споделяне на знанието за ядливите свойства на българската роза с широката публика под формата на информационни събития, семинари, уебинари, статии, рецепти, книги с рецепти и др.

За постигане на своите цели, фондацията може да извършва следната съпътстваща стопанска дейност:  

– предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на фондацията;

– подготвяне, изработване, издаване и разпространение на печатни и електронни материали, които спомагат за постигане на целите на фондацията;

– организиране на обучения, семинари, конференции, изложби и други дейности, предмет на договори за изпълнение на поръчка;

– посреднически дейности;

– експертна подкрепа, предоставяне на информация и консултации;

– други стопански дейности, тясно свързани с горните.


Росица Паунова-Длъгнекова

Основател и Управител


Ина Абаджиева

Основател и Управител