Skip to content

Здраве, функционално хранене и роза

Функционални храни – какво е това?

Съвременното развитие на категорията ‚ функционални храни‘ се дължи на трайно нарастващия световен интерес за взаимовръзката между ежедневната диета, здравето и благоденствието. Взаимовръзка, която е била обект на изследователски интерес столетия назад, например още при смятания за един от бащите на медицината Хипократ с неговия известен цитат ‘Нека храната бъде твоето лекарство, нека твоето лекарство да бъде храната.’, както и в древното източно учение за здраве и благополучие Аюрведа. Взаимовръзка, която сякаш остава на заден план през бурния на индустриално, научно и технологично развитие 20-ти век и която заслужено се връща на фокус в съвременен на 21-ви век прочит.

Към днешна дата съществуват различни дефиниции що е то функционална храна, но в същността си всички те се обединяват около разбирането, че функционалните храни са храни, носещи конкретни ползи за организма при консумация, като тези ползи могат се дължат на влагането на конкретни активни съставки или отстраняването на налични в храните съставки. Функционалното действие на храните може да бъде свързано с полезно въздействие върху храносмилане, поддържане на здравословно телесно тегло, ментално здраве, имунна система и други.

Розата като функционална съставка в храната

В този контекст, розата като активна съставка в храната може и трябва да бъде разглеждана като елемент от функционалното хранене, които може да работи в различни функционални направления, например храносмилане и анти-стрес.

Една от целите на Фондация Ядлива роза е именно широкообхватно и представително научно доказване на полезните свойства на розата в храната, както и осигуряването на широк достъп до тази информация, заедно с практически насоки за използването на полезните свойства на българската роза в ежедневната диета.

Провери наличните ресурси със свободен достъп за качествата на розата като функционална храна в раздел Ресурси.